Tên miền

Tên miền

Tên miền rất quan trọng với 1 doanh nghiệp tại Bình Dương. Vậy các tên miền nào cao cấp nhất, đó là 4 loại tên miền sau:Tên miền .com : Tên miền quốc tế cấp cao nhất

Tên miền .net : Tên miền quốc tế phù hợp cho lĩnh vực internet

Tên miền .vn: Tên miền quốc gia Việt Nam

Tên miền .com.vn : Tên miền này thường được các công ty sử dụng nhiều

Chúng tôi vinh dự là 1 partner của nhà đăng ký Google Domains và 1 số nhà đăng ký tên miền trong nước. Do vậy chúng tôi có thế mạnh về chủ động đăng ký nhanh với giá tốt nhất tại thị trường tỉnh Bình Dương.