Hướng dẫn Xóa chuyển hướng liên kết ?m=1 trên mobile blogspot

Hướng dẫn Xóa chuyển hướng liên kết ?m=1 trên mobile blogspot

Cập nhật ngày Bởi
Hướng dẫn Xóa chuyển hướng liên kết ?m=1 trên mobile blogspotThủ thuật này rất đơn giản sử dụng javaScript chuyển hướng có điều kiện, các bạn chỉ cần chèn code javaScript sau ngay trước thẻ hoặc trước trong template là được

<script>//<![CDATA[
  var url = window.location.href
  var uri = window.location.toString()
  var fb = url.substring(0, url.indexOf('?fbclid'))
  var m = url.substring(0, url.indexOf('?m=1'))
  if ((uri.length - fb.length) > 0) {
    window.history.replaceState({}, document.title, fb)
  }
  if ((uri.length - m.length) > 0) {
    window.history.replaceState({}, document.title, m)
  }
//]]></script>

Nhận xét