Chia sẻ template blogspot BSW Blogging Fastest Free

Fastest Template Blogger nằm trong danh sách các template thiên về yếu tố đơn giản, tải nhanh không quá cầu kì mang đậm nét cổ điển. Tuy nhiên lại được hỗ trợ nhiều tính năng như bài viết mới nhất, các bài viết theo chuyên mục...vv... TÍNH NĂNG GIAO DIỆN: ➔ Tốc độ tải trang nhanh. ➔ Chuẩn SEO. ➔ Giao diện phẳng ➔ Không hiệu ứng ➔ Dropdown Menu 2 cấp ➔ Có giao diện riêng cho bài viết Tuy là Template dành viết blog cá nhân, đơn giản không cầu kì! Nguồn: BSW chia sẻ

Fastest Template Blogger nằm trong danh sách các template thiên về yếu tố đơn giản, tải nhanh không quá cầu kì mang đậm nét cổ điển. Tuy nhiên lại được hỗ trợ nhiều tính năng như bài viết mới nhất, các bài viết theo chuyên mục...vv...

TÍNH NĂNG GIAO DIỆN:

➔ Tốc độ tải trang nhanh. ➔ Chuẩn SEO. ➔ Giao diện phẳng ➔ Không hiệu ứng ➔ Dropdown Menu 2 cấp ➔ Có giao diện riêng cho bài viết Tuy là Template dành viết blog cá nhân, đơn giản không cầu kì! Nguồn: BSW chia sẻ
Xem thêm
Phiên bản:Miễn phí
Không bản quyền chân trang (new) Không hỗ trợ cao cấp
Tải template miễn phí ngay nhưng không có sự hỗ trợ cao cấp

Nhận xét