Lỗi games CF màn Hình đen và fifa3 và liên minh khởi động lại máy

Lỗi games CF màn Hình đen và fifa3 và liên minh khởi động lại máy

Cập nhật ngày Bởi
Cf: http://www.fshare.vn/file/AWIPZ26GMB/Fifa3: http://www.fshare.vn/file/YZ2ENXJV99/Liên Minh:  http://www.fshare.vn/file/48180PTJCG/

Có rất nhiều cách ví dụ dùng *.reg nhưng vào cf xong thì ra chơi fifa3 lỗi, *.reg fifa3 thì vào lại cf lỗi, nên mình dùng cách này.

các bạn download về chép vào games tương ứng fifa3 hay cf rồi sen to desktop chạy thử

Nhận xét