CD BOOT BIOS-MBR & UEFI-GPT

CD BOOT BIOS-MBR & UEFI-GPT

Cập nhật ngày Bởi
CD BOOT BIOS-MBR & UEFI-GPT

Boot Có Thể Này Có thể chạy trên hdd-mbr và hdd-gpt, thêm gói ứng dụng HACprograms để cứu hộ nghe nhạc lước web.

Có Mụt "Help" Hướng Dẫn Sử Dụng Ngoài Màn Hình Desktophttps://drive.google.com/file/d/0B7EWA-zOBUireElsYUxfZE1QR3c/edit?usp=sharing

I. Tạo USB Boot UEFI trên ổ cứng GPT với UltraISO

Chú ý: Chỉ Mini Windows 8 64 bit mới boot được dạng UEFI - GPTCắm USB vào máy tính
Khởi động UltraISO, sau đó chọn Open và dẫn đến file w8pe64.iso làm theo hướng dẫn đưới đây.

Chú ý: Format USB dạng FAT32

Sau khi tạo USB boot UEFI, khởi động lại máy tính, chọn chế độ boot UEFI USB (nếu có)II. Tạo USB Boot UEFI với Rufus


Chú ý: chỉ Mini Windows 8 64 bit, hoặc ISO 64 bit của Windows 7/8/8.1 mới hỗ trợ UEFIRufus là phần mềm hỗ trợ tạo USB boot với nhiều định dạng (MBR, GPT).
Có thể dùng Rufus để tạo USB boot Mini Windows 8 64 bit, hoặc đĩa cài 64 bit Windows 7/8/8.1.
Lần lượt làm như hình dưới:Giải thích các lựa chọn:

(1): chọn USB
(2): chọn tạo định dạng GPT cho máy tính UEFI
(3): phải chọn FAT32
(4): dẫn đến file ISO: mini windows 8 hoặc đĩa 64 bit Windows 7/8/8.1
(hình minh họa, tạo USB UEFI cho Mini windows 8 64 bit

Sau khi tạo USB boot UEFI, khởi động lại máy tính, chọn chế độ boot UEFI USB (nếu có)

Nhận xét