Hướng dẫn chèn mã Google Adsense vào Blogspot

Hướng dẫn chèn mã Google Adsense vào Blogspot

Cập nhật ngày Bởi
Hôm nay ngồi viêt hướng dẫn chèn mã GA vào blogspot theo nhiều cách. Cách đầu tiên là của GA hướng dẫn chèn vào website, chèn vào blog hơi khác một chút.

Bước 1: Thêm trang web của bạn

Hãy thêm địa chỉ trang web của bạn đã bao gồm giao thức https, ví dụ: https://www.opencart.com.vn

Hình ảnh bởi Google Adsenese

Bước 2: Kết nối trang web của bạn

Sao chép và dán mã này vào HTML của trang web, ở giữa thẻ <head> và </head>. Đặt mã trên mỗi trang mà bạn muốn hiển thị quảng cáo. Trang web của bạn có thể hiển thị quảng cáo sau khi chúng tôi hoàn tất quy trình kiểm tra.

Nhớ truy cập vào mục Quảng cáo và chọn các định dạng quảng cáo mà bạn muốn hiển thị.


<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>

<script>

     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({

          google_ad_client: "ca-pub-5521523888xxxx",

          enable_page_level_ads: true

     });

</script>


Chú thích:
  • async : giữ nguyên đối với website, chỉnh sửa như bên dưới đối với blogspot
  • ca-pub-5521523888xxxx: Là mã GA của bạn.
Tuy nhiên với Blogspot thì bước 2 này bạn cần chỉnh lại 1 chút như sau:


<script async ='async' src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>

<script>

     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({

          google_ad_client: "ca-pub-5521523888xxxx",

          enable_page_level_ads: true

     });

</script>


Sau đó dán dưới thẻ <header> theo đường dẫn sau:

Chủ đề >> Chỉnh sửa template >> Dán dưới <header>


Thân ái !!


Nhận xét