Product By Category cho Opencart 3

Product By Category cho Opencart 3

Cập nhật ngày Bởi
Đây là module sản phẩm theo danh mục ở trang chủ cho Opencart 3. Module này rất tiện bởi vì có thể show sản phẩm theo danh mục cho khách hàng dễ thấy.

Module này cài không bị lỗi trên Opencart 3.0.2.0. Một module rất tuyệt vời, tuy nhiên khi cài xong bạn cần biết 1 chút về CSS để nó hiển thị đẹp và phù hợp với giao diện của bạn.
Product By Category cho Opencart 3


Tương thích với phiên bản Opencart:

3.0.0.0, 3.0.1.1, 3.0.1.2, 3.0.2.0


Tải về máy:

https://www.opencart.com/index.php?route=marketplace/extension/info&extension_id=32330


Hướng dẫn cài đặt:

Lưu ý trước khi thực hiện, bạn hãy backup lại website hoặc thực hiện test trên localhost

Phần mở rộng >> Cài đặt phần mở rộng >> Upload 

Phần mở rộng >> Phần mở rộng >> Chọn Module >> cài Products by Category và thêm các danh mục

Thiết kế >> Layout >> Tùy chọn hiển thị ở các trang (Home, product , v.v...)


Chúc bạn thành công!!

Nhận xét