Download gói ngôn ngữ Tiếng Việt cho Opencart 3.0.3.0b

Download gói ngôn ngữ Tiếng Việt cho Opencart 3.0.3.0b

Cập nhật ngày Bởi

Download gói ngôn ngữ Tiếng Việt cho Opencart 3.0.3.0b


Bản đã fix lỗi
demo tại http://opencartvietnam.info/ngonngu/
Hướng dẫn:
+ Download file về giải nén.
+ Upload vào thư mục chứa opencart
+ Đăng nhập vào Admin panel: System/Localisation/Languages/ chọn Insert để thêm ngôn ngữ. điền vào các thông tin sau:

Language Name: vietnamese
Code: vi-vn
Locale: vi-vn.UTF-8,vi-vn,vi-vn,vietnamese
Status: vietnamese
Sort Order: 1
+ Chon save để lưu lại

+ Vào Settings chọn tab Local sửa:
Language: là ngôn ngữ bên ngoài site.
Administration Language: là ngôn ngữ trang quản lý.
- Vietnamese language pack for Opencart 2.3x to 3x.
- This version is fully UTF-8.
- Full translation ( Front / Admin panel ).
- We provide a professional translation of Opencart Language pack .
- We also accept The inquiry for any language pack for any opencart version (*).
- we all comments are favorable.
- No files will be overwritten.
- 100% satisfaction.
- Great Support !!.

DOWNLOADTác giả: tienluugu (opencart.com)

Nhận xét