Chia sẻ Code Nhạc MLive Skin Zing MP3 2017

Chia sẻ Code Nhạc MLive Skin Zing MP3 2017

Cập nhật ngày Bởi
Chia sẻ Code Nhạc MLive Skin Zing MP3 2017 Code nhạc Mlive Channel được xây dựng trên nền PHP  với giao diện Zing Mp3 2017,cùng với cải tiến về tương thích PHP 7 cùng nhiều tính năng khác

Xem một số demo code nhạc còn chạy online


DEMO ONLINE 2: https://www.phimconggiao.com/thanh-ca/

DEMO ONLINE 2: http://nguyenthanhdoan.name.vn/

Tải về code Nhạc MLive Skin Zing MP3 2017 về sử dụng


Link nhanh (no pass) : https://www.dropbox.com/s/hmiqk51g8lo4872/mlivechannel.zip?dl=0

Link download dự phòng: https://mshare.io/file/QAX5JYK


Hướng dẫn cài đặt Code Nhạc MLive Skin Zing MP3 2017


Cấu hình data : includes/configurations.php
User AD: admin
pass: admin
pass2 dang nhap ADMIN : admin
- Thay domain trong bảng table_config

(ở đây dùng xampp, nên tôi thay domain là: localhost/tencode)
- Sửa file .htaccess

RewriteBase /tencode/

* Yêu cầu hệ thống

PHP 5.3 trở lên 

Hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/tgtmusic/

Tác giả code: MLive Channel


Nhận xét